Familie opstellingen

Familie opstellingen geven inzicht in schijnbaar onzichtbare patronen die er de oorzaak van kunnen zijn steeds tegen de zelfde problemen aan te lopen.

Kinderen die opvallend of moeilijk gedrag laten zien, zijn uit evenwicht. Ze doen een beroep op ons volwassenen door aandacht te vragen aan dit verstoorde (familie)evenwicht. Door een eenvoudige opstelling met het kind en/of de ouder(s), wordt inzichtelijk wat de onderliggende oorzaak is van dit gedrag.

Steeds vaker pas ik deze manier van werken toe naast, en in combinatie met, het werken met kunstzinnige oefeningen. In 2018 heb ik de opleiding ‘familie opstellingen voor kinderen en jongeren‘ bij Ingrid Dykstra gevolgd. Ondertussen heb ik door het volgen van vele workshops met familieopstellingen en literatuurstuurstudie, deze manier van systemisch werken meer eigen gemaakt.